YÖNETİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Binası içerisinde yer almakta ,mevcut değişim Programları olan Erasmus, Farabi ve Uluslararası İlişkiler ile birlikte aynı yönetime bağlı çalışmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mörel, Mevlana Kurum Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.