2023-2024 AKADEMİK YILI MEVLANA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na
İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana
Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı
Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca;


Mevlana Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim
Yürütme Kurulu'nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yayın Tarihi: 09/11/2022
Okunma Sayısı: 1440